antet

Proiectul POCU/726/6/12/135867 – “RESTART CARIERA TA!”  finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, este implementat de către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina în calitate de Beneficiar împreună cu Asociatia "Tinerii Manageri" în calitate de Partener și are ca obiectiv principal - Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă prin facilitarea accesului a 655 de angajati la un parcurs de interventii integrate pentru consolidarea si dezvoltarea carierei.

Proiectul este  finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,

 Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe,

•       Obiectiv Specific.6.12. - Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale

•      Bugetul proiectului:4,723,383.03 lei din care  4,014,875.57 lei contribuție UE din Fondul Social European.

•      Durata  de implementare a proiectului:24 luni

 Prin intervențiile furnizate în cadrul acestui proiect ne propunem să sprijinim 655 persoane pentru participarea la  programe de formare profesională continua.

Pot participa la activitățile proiectului persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 – 65 de ani care au  cetățenie română si domiciliul stabil sau reședinta în Romania, Regiunea S-V Oltenia ( județele Olt, Dolj, Vâlcea, Gorj, Mehedinți) și Regiunea Sud Muntenia (Argeș, Dâmbovița, Prahova, Călărași, Teleorman, Giurgiu, Ialomița),  care sunt angajați, inclusiv persoană fizică autorizată şi întreprinderi individuale.

 Proiectul se adresează în special angajaților vulnerabili, adica:

 - persoane cu nivel scăzut de calificare (”Persoana cu nivel scăzut de calificare” reprezintă o persoană cu un nivel de educație ISCED 0-2 (cel mult studii gimnaziale absolvite), sau care are studii de nivelul ISCED 3 dar acestea nu mai sunt cerute de piața muncii sau au ocupații din grupa majoră 9 cf. COR – Muncitori Necalificați sau alte ocupații precum personal casnic pentru îngrijire;

- persoane din mediul rural;

- persoane cu vârsta peste 40 de ani;

 

Servicii oferite persoanelor din Grupul țintă

-          Servicii de Consiliere/Tutorat:

1.    Aplicare de teste de personalitate/teste vocaționale/teste de aptitudini / teste de cunoștințe – instrumentele vor fi alese personalizat în funcție de profilul grupului țintă. Se vor utiliza instrumente validate de practica internațională în domeniu.

2.    Sesiuni de consiliere în carieră – individuale – feedback pe CV, portofoliu și plan de carieră, interpretarea și explicarea rezultatelor testării, asistarea beneficiarului în identificarea calificării potrivite pe baza testelor aplicate.

3.    Sesiuni de consiliere și orientare in carieră – sesiuni de grup cu următoarele tematici: drepturile și obligațiile salariatului, oportunități de  avansare în carieră, schimbarea locului de muncă, pregătirea CV-ului și portoliului personal, metode de identificare a locurilor de munca, conduita in timpul interviului, conduita la locul de munca, rezolvarea conflictelor cu angajatorul, dezvoltarea unui plan de cariera,self management, drepturi ca cetatean european, egalitatea de sanse si gen la locul de munca, dezvoltare durabila la locul de muncă etc.

4.    Sesiuni de dezvoltare  personală a persoanelor  din grupul țintă.

5.    Realizare profile ocupaționale – simulare de posibilități de trasee profesionale plecând de la istoricul educațional și formativ și proiectând trasee formative posibile.

6.    Asistarea persoanelor din grupul țintă care au absolvit programele de formare profesională în acțiuni de dezvoltarea carierei și căutarea de noi oportunități pentru locuri de muncă.

7.    Coaching pe probleme de eficiență și branding personal,comunicare și prezentare profesională.

8.    Suport pentru persoanele care urmează să iasă din operațiune pentru identificarea și accesare următoarei etape educaționale/formative.

-          Organizare programe de formare profesională – componenta calificare/specializare/perfectionare -Astfel 140 de persoane vor fi înscrise la cursuri  de calificare de nivel 2 (360 ore), 290 persoane vor fi înscrise la cursuri de calificare de nivel 3 si 50 de persoane vor fi înscrise la cursuri de specializare/perfecționare în ocupații solicitate de angajații care vor intra in grupul țintă sub îndrumarea consilierilor de carieră.

-          Actiuni de îmbunătățirea abilităților transversale precum și a competențelor antreprenoriale - se vor organiza traininguri de competențe digitale, traininguri de competențe sociale și civice și traininguri de competențe antreprenoriale pentru un număr de 175 de persoane din grupul țintă, programe de formare profesională autorizate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000.

 

Rezultate , Indicatori

-          Angajați care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC (formare/ validare de competențe)  - 655 persoane

-          Persoane certificate urmare a sprijinului acordat:524 persoane

-          Persoane care își găsesc un loc de muncă urmare a sprijinului primit : 390 persoane

-          Persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant : 66 persoane.

1
Cursanti
1
Cariere restartate
1
Absolventi
1
Cereri de participare la curs

Testimonials

testimonial1
Mary Watson

Ma ajutat sa imi dau seama ca ceea ce faceam nu imi placea.

testimonial1
Shez Frank

Actualul meu job ma implineste cu adevarat. Vin cu drag la birou.

testimonial1
Robin Jaz

Multumesc foarte mult echipei care ma ajutat sa-mi dau seama ce mi se potriveste.