antet

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Slatina este o organizaţie neguvernamentală care îşi desfăşoară activitatea începând cu anul 2002. Cei peste 16 ani de experienţă în dezvoltarea şi implementarea de proiecte au început încă  din perioda de preaderare, când valorificând oportunitatea domeniului nou apărut în Romania – finanţările europene -  organizaţia s-a implicat serios şi din ce în ce mai profesionist în domeniu. Astfel, această activitate s-a concretizat atât în dezvoltarea şi implementarea a  peste 20 proiecte, proprii sau in calitate de partener în valoare de peste 20 milioane de euro cât şi în calitate de consultant pentru terţi beneficiari din mediul public si privat. Organizația deține expertiză în management de proiect, recrutare și selecție grupuri țintă, consiliere și orientare profesională, mediere pe piața muncii, dezvoltare personală și coaching, consultanță antreprenorială, formare profesională, dezvoltare comunitară, egalitate de șanse si integrare socială a grupurilor vulnerabile, servicii sociale.

 Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Slatina este un furnizor de servicii de formare profesionala si de servicii de ocupare pe piata muncii (cu experiență relevantă în activitatea de informare și consiliere profesională  și activitatea de mediere pe piața muncii fiind acreditată pentru furnizarea acestor servicii conform HG nr.277/2002 din anul 2012), cu experienta pe piata de profil din regiune.

Asociatia Tinerii Manageri  este o organizatie neguvernamentala, non-profit,  infiintata in anul 2011  care are ca scop principal identificarea, mobilizarea si valorificarea resurselor necesare dezvoltarii spiritului antreprenorial in randul tinerilor si promovarea politicile europene in domeniul ocuparii si facilitarea accesarii fondurilor structurale pentru tineri si de catre tineri.

Serviciile  sunt furnizate de personalul angajat sau de colaboratori de inalta calificare in domeniile: social, educational, juridic, antreprenorial, cultural. Este o organizatie neguvernamentala care are toate atuu-urile sa devina un important actor local si regional in promovarea dezvotarii socio-economice si in sustinerea initiativelor antreprenoriale atat prin experienta si expertiza fondatorilor (toti tineri antreprenori de succes) cat si a resursei umane puse la dispozitia activitatilor, majoritatea cu experienta relativ indelungata in servicii  de ocupare pe piata muncii si accesare de fonduri europene,  inclusiv consultanta pentru inceperea unei afaceri si formare profesionala continua.

Asociatia Tinerii Manageri şi-a propus acţionarea în toate domeniile pentru a crea un mediu favorizant înfiinţării, funcţionării, dezvoltării şi perfecţionării micilor intreprinzatori şi şi în realizarea de cursuri de pregătire, formare profesională sau perfecţionare pentru întreprinzători, salariaţi, şomeri sau diverse persoane interesate să-şi însuşească o nouă profesie, să se perfecţioneze în cea existentă sau să participe la programe de formare profesională.