antet

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina, în calitate de Beneficiar împreună cu Asociația de Consultanță și Consiliere Economico Socială Oltenia și Camera de Comerț și Industrie a Județului Gorj în calitate de Parteneri, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de persoanele înscrise în calitate de grup țintă, pentru a putea beneficia de servicii în cadrul proiectului Centru de Resurse pentru Antreprenori și Afaceri Durabile, nr: POCU/82/3/7/104124, Cod SMIS 2014+: 104124.

Ce date personale sunt prelucrate de către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina și partenerii săi:
• Nume
• Prenume
• Adresă
• Număr de telefon
• Adresă de e-mail
• Carte de identitate
• CNP
• Data de naştere
• Sex
• Nivel de studii
• Copii ale documentelor care conţin oricare dintre datele de mai sus.

Datele vor fi transmise Autorității de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman și Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Vest Oltenia.

Pe viitor, datele de contact ale persoanelor din baza noastră de date (nr. de telefon, adresă de e-mail, adresa de corespondență) ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.

Drepturile pe care le aveţi în calitate de persoane vizate în contextul prelucrării datelor dumneavoastră personale conform prevederilor legale în vigoare, sunt următoarele:
a) dreptul la informare şi acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
b) dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina, în calitate de Beneficiar împreună cu Asociația de Consultanță și Consiliere Economico Socială Oltenia și Camera de Comerț și Industrie a Județului Gorj în calitate de Parteneri;
c) dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca date cu caracter personal ce vă vizează, să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;
d) dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
e) dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;
f) dreptul la portabilitatea datelor - aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care au fost furnizate către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina, Asociația de Consultanță și Consiliere Economico Socială Oltenia și Camera de Comerț și Industrie a Județului Gorj într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, având dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Asociației pentru Dezvoltare Durabilă Slatina, Asociației de Consultanță și Consiliere Economico Socială Oltenia și Camerei de Comerț și Industrie a Județului Gorj, dacă sunt îndeplinite condiţiile aplicabile cu privire la aceste date;
g) dreptul la rectificare - aveţi dreptul de a corecta datele pe care Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina, Asociația de Consultanță și Consiliere Economico Socială Oltenia și Camera de Comerț și Industrie a Județului Gorj le deţine în legătură cu dumneavoastră, care sunt inexacte sau incomplete;
h) dreptul de a fi uitat (ştergerea datelor) - în anumite circumstanţe, puteţi cere ca datele pe care le deţine Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina, Asociația de Consultanță și Consiliere Economico Socială Oltenia și Camera de Comerț și Industrie a Județului Gorj să fie şterse din evidenţele noastre;
i) dreptul la restricţionarea prelucrării - în anumite condiţii, aveţi dreptul de a restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina, Asociația de Consultanță și Consiliere Economico Socială Oltenia și Camera de Comerț și Industrie a Județului Gorj;
j) dreptul de a formula obiecţii - aveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite tipuri de procesare, cum ar fi marketingul direct sau transmiterea anumitor informații în scopul informării dumneavoastră de către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina, Asociația de Consultanță și Consiliere Economico Socială Oltenia și Camera de Comerț și Industrie a Județului Gorj. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct/transmiterea de informații, aveţi dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc. În cazul în care vă opuneţi prelucrării în scopul marketingului direct/transmiterii de informații, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

Vă puteţi exercita aceste drepturi prin înaintarea unei cereri scrise, datate şi semnate, pe care o puteţi expedia prin poştă sau curier la adresa Asociației pentru Dezvoltare Durabilă Slatina din Slatina, str. Crișan, nr.36, Județul Olt, pe e-mail office@adds.ro sau pe fax la nr. 0372 877 717, la adresa Asociației de Consultanță și Consiliere Economico Socială Oltenia din Craiova, str. Sărarilor, nr.31, Jud. Olt, pe e-mail office@accesoltenia.ro sau pe fax la nr. 0251 432 266, la adresa Camera de Comerț și Industrie Gorj din Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr.54, Jud. Gorj, pe e-mail ccigj.office@gmail.com sau pe fax la nr. 0253 217 779.